6 Best Lakme Lipsticks

लैक्मे एनरिच  मैट लिपस्टिक  

लैक्मे एब्सोल्यूट मैट मेल्ट लिक्विड लिप कलर

लैक्मे 9 टू 5 वेटलेस मूस लिप एंड चीक कलर

लैक्मे एनरिच सैटिन्स लिप कलर

लैक्मे एब्सोल्यूट मैट लिपस्टिक

लैक्मे एनरिच  लिप क्रेयॉन