सपना चौधरी के सूट लुक - Gorgeous look of Sapna Chowdhary

येलो पटियाला सूट लुक

ब्लू कुर्ती पैंट विथ दुपट्टा लुक

पिंक गरारा सूट गॉर्जियस लुक

पर्पल पटियाला सूट लुक

ऑफ व्हाइट गाउन लुक

लाइट पिंक गरारा एंड टॉप लुक

सिंपल रेड ड्रेस लुक

एंब्रॉयडरी पिंक ड्रेस लुक