मसूरी लेक 

झरीपानी फॉल्स

मसूरी माल रोड

लण्ढोर

 मसूरी एडवेंचर पार्क

मसूरी क्राइस्ट चर्च

 मॉस्सी फॉल्स

 व्हाइट वाटर राफ्टिंग

 रॉक क्लाइम्बिंग और रैपलिंग

ज्वाला देवी मंदिर