मनीष मल्होत्रा का लेटेस्ट गाउन कलेक्शन - Manish Malhotra Latest Gown Collection

व्हाइट सिल्क गाउन

ब्लैक एंब्रॉयडरी गाउन

मिरर वर्क गाउन

Simari collections gow

वन साइड ओपन शोल्डर लेटेस्ट गाउन

यूनिक डिजाइन गोल्डन एंड मैरून गाउन

चिकनकारी गाउन