Pakistan Salwar Suit Design 

 ब्लैक सूट 

लाइम ग्रीन सूट 

ऑफ़ वाइट सूट 

लाइट पर्पल सूट 

डार्क ब्लू सूट 

पीच अनारकली 

ग्रीन सूट