Punjabi Suit Design 

ग्रीन पटियाला 

ब्लैक सूट 

प्रिंटेड सलवार सूट 

डार्क ग्रीन सूट 

फ्लोरल प्रिंट सलवार सूट 

प्योर कॉटन सलवार सूट 

फ्लोरल प्रिंट मुस्लिन कुरता विथ पटियाला