ॐ मित्राय नमः 

ॐ रवये नमः

ॐ सूर्याय नमः

ॐ भानवे नमः 

ॐ खगाय नमः 

ॐ पूष्णे नमः

ॐ हिरण्यगर्भाय नमः 

ॐ मारीचाय नमः

ॐ आदित्याय नमः

ॐ सावित्रे नमः

ॐ अर्काय नमः

ॐ भास्कराय नमः