फायर-बोल्ट स्मार्ट वॉच

₹1,099

boAt वेव कॉल स्मार्ट वॉच

₹1,699

boAt Xtend RTL स्मार्टवॉच

₹2,799

फायर-बोल्ट फीनिक्स स्मार्ट वॉच

₹1,499

नॉइज़ कलरफिट पल्स ग्रैंड स्मार्टवॉच

₹1,199