इन्फिनिटी (जेबीएल ग्लाइड 120) ईयरफ़ोन

₹999

ओप्पो Enco M32 ईयरफोन

₹1,599

boAt Rockerz 255 Pro+ इयरफ़ोन

₹1,199

boAt Rockerz 330ANC  इयरफ़ोन

₹1,999

एमआई XIAOMI इयरफ़ोन

₹799

वनप्लस बुलेट्स Z2 ईयरफोन

₹1,695